Geoportal miasta Ruda Śląska
Pomoc      Strona UM
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice miasta
OpenStreetMap >Info<
Zdjęcie lotnicze z 06.10.2018 roku
Działki
Granice działek
Numery działek
Tereny Zamknięte
Obręby ewidencyjne
Użytki i kontury
Granice użytków
Oznaczenia użytków
Szrafury użytków: dr, Tk, W, Wp,Ws
Budynki
Budynki
Wypełnienia
Identyfikator budynku
Adresy
Mapa sytuacyjna
BDOT500
Drogi
Osie dróg
Kolej
Mała architektura
Rzeki, cieki wodne
Zieleń
Skarpy
Uzbrojenie
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Telewizja kablowa
Woda
Inne sieci
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Osnowa geodezyjna
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Podział sekcyjny mapy zasadniczej
Podział sekcyjny 1965
Podział sekcyjny 2000
Struktura własnościowa w mieście
Grunty gminne
Grunty powiatowe
Grunty Skarbu Państwa
Okręgi i komisje wyborcze
Okręgi wyborcze
Komisje wyborcze
Trasy rowerowe istniejące
Trasa nr 1
Trasa nr 2
Trasa nr 3
Trasa nr 4
Trasa nr 5
Trasa nr 6
Trasa nr 7
Trasa nr 8
Trasa nr 9
Trasa nr 10
Trasa nr 11
Trasa nr 12
Trasa nr 13
Trasa nr 14
Trasa nr 15
Trasy rowerowe w budowie
Trasa nr 1
Trasa nr 2
Trasa nr 3
Trasa nr 4
Trasa nr 5
Trasa nr 6
Trasa nr 7
Trasa nr 8
Trasa nr 9
Trasa nr 10
Trasa nr 11
Trasa nr 12
Trasa nr 13
Trasa nr 14
Trasa nr 15
Trasy rowerowe planowane
Trasa nr 1
Trasa nr 2
Trasa nr 3
Trasa nr 4
Trasa nr 5
Trasa nr 6
Trasa nr 7
Trasa nr 8
Trasa nr 9
Trasa nr 10
Trasa nr 11
Trasa nr 12
Trasa nr 13
Trasa nr 14
Trasa nr 15
Trasy rowerowe koncepcja rozwoju
Trasa nr 1
Trasa nr 2
Trasa nr 3
Trasa nr 4
Trasa nr 5
Trasa nr 6
Trasa nr 7
Trasa nr 8
Trasa nr 9
Trasa nr 10
Trasa nr 11
Trasa nr 12
Trasa nr 13
Trasa nr 14
Trasa nr 15
Cmentarz komunalny Halemba

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg